Background Image
Previous Page  II / 562 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page II / 562 Next Page
Page Background

Salgs og leveringsbetingelser

1 Gyldighet - Avtaledokumenter

Såfremt det ikke er inngått andre

skriftlige avtaler, skal disse salgs-

og leveringsbetingelsene gjelde

2 Tilbud og priser

For alle priser og prisangivelser

gjelder forbehold om fakturering til

leveringsdagens priser og

betingelser Priser og rabatter kan

endres uten særskilt varsel.

Alle priser er eks. mva.

3 Leveringstid

Normal leveringstid av vårt standard

sortiment er 2-3 arbeidsdager

Forhåndsangivelse av leveringstid

er å forstå veiledende; som en

antatt bearbeidingstid, og er ikke

juridisk eller økonomisk bindende

4 Leveringsbetingelser

Forsendelser leveres EXW (Ex works)

Kjøper dekker alle kostnader Ansvar

reguleres atter NSAB - 2000

a <---1 kg Brev A-post

b 1---> kg Postnord DPD

5 Betalingsbetingelser

Betalingsbetingelser er kontant,

dersom ikke avtale om kreditt er

inngått Betalingen anses å ha

skjedd rett-tidig dersom

betalings-oppdrag er innlevert post

eller bank senest på forfallsdag

Ved forsinket betaling beregnes 12%

renter pro anno Ved mislighold av en

eller flere av våre fordringer, forfaller

vårt totale tilgodehavende straks til betaling

6 Salgspant

Boyesen & Munthe A/S har salgspant

/eiendomsrett til leverte varer

inntil kjøpesummen med eventuelle

omkostninger er fullt og helt betalt

Pantelovens § 3-14 og § 3-22 gjelder

7 Reklamasjoner og retur

Kontroll av mottatte varer må skje

straks og senest en uke etter mottak

Retur av varer må kun skje etter

avtale Ved retur beregnes

returomkostninger på minium

20 % av fakturabeløp og returfrakt

må dekkes av kjøperen

Varen må leveres tilbake i original

embalasje

8 Ansvarsforhold

Kjøperen skal gi skriftlig melding om en

mangel uten ugrunnet opphold etter at

mangelen har vist seg, og senest ett år

fra leveringsdato

9 Force Majeure

Hvis leveranser blir forhindret,

forsinket eller forvansket som følge

av krig, myndighetenes inngrep,

arbeidskonflikt, maskinskader,

materialmangel, forsinket levering

fra underleverandører, opphør,

brann, naturkatastrofer etc eller

andre omstendigheter utenfor

selgers kontroll, er Boyesen & Munthe

uten ansvar for følgene

Oslo, Juli 2015